Malus

Malus diversifolia

Den här apeln är det enda amerikanska äppleträdet som växer naturenligt väster om Klippiga Bergen. Fastän man vet att arten är köldhärdig har det odlats i mycket liten utsträckning i Finland. I sitt hemland har man inte insett trädets prydnadsvärde, också om de avlånga frukterna gör arten unik bland prydnadsaplar. Däremot används trädet i sina hemknutar som grundstam för andra äppelträd för att de skall klara sig på besvärliga, leriga och våta växtplatser.

Malus baccata - bärapel

Bärapeln som blommar som ett vitt moln kommer från Fjärran Östern. Trädet är litet, gör inte rotskott, har bara uppåtriktade grenar och utvecklar med tiden en bred krona. Inom Arboretum Mustila förekommer trädet både i Hasselbranten och Sydbranten väster om de stora douglasgranarna (Pseudotsuga menziesii). Bärapeln kan med tiden bli över 10 meter hög och ryms därför inte in i små utrymmen. Grenarna har inga tornar men de spretar ofta åt sidorna för att senare vända sig neråt.