Tsuga caroliniana

Tsuga caroliniana - carolinahemlock

Carolinahemlocken växer naturenligt på ett begränsat område i Appalackerna och är mycket sällsynt. Typiska växtplatser är klippiga sluttningar och raviner på 750-1200 meters höjd. På samma områden förekommer ofta catawbarododendron (Rhododendron catawbiense) och bredbladig kalmia (Kalmia latifolia). Carolinahemlocken blir som mest 30 meter hög, den är mindre än andra nordamerikanska hemlockar och påminner till sin habitus om hemlocken (T. canadensis) som är närbesläktad.