Magnolia

Magnolia × loebneri - hybridmagnolia

Hybridmagnolian är en korsning av två japanska magnolior, japansk magnolia (M. kobus) och stjärnmagnolia (M. stellata). Dessa två arter möter inte varandra i naturen, och hybriden uppkom också för första gången i en trädgård korsad av tysken Max Löbner före första världskriget. De första exemplaren salufördes år 1923 och fem av dem införskaffades av den kända förädlaren av rosor, Kordes i tyska Klein Offenseth-Sparrieshoop nära Hamburg.

Magnolia tripetala - paraplymagnolia

Den här arten av nordamerikansk magnolia har fått sitt namn av att bladen sätter sig som parasoll- eller paraplyliknande kransar i grenspetsarna. Den blev känd i Finland genom Arboretum Mustilas fröinsamlingsexpeditioner. De finns redan ett stort antal exemplar som har passerat plantstadiet i vårt land. De mest synliga växer i Gamla Kyrkans skvär mot kyrkväggen, men dessvärre på grund av ett missförstånd med namnet poppelmagnolia (M. acuminata).

Magnolia biondii

Den här arten av magnolia hittades i naturen i slutet av 1800 -talet men den infördes i väst först år 1977. Växtjägaren Ernest Wilson, som vi har att tacka för flere av våra bästa trädgårdsväxter, samlade in herbarieprov av Magnolia biondii redan år 1907, men de fröer han levererade grodde aldrig. Av allt att döma hade fröerna torkat ut under resans gång och det är något magnoliafröer inte alls klarar av.

Magnolia acuminata × 'Norman Gould'

Amerikanen Dennis Ledvina utvecklade en gulblommande och sannolikt mycket vinterhärdig korsning som påminner om andra populära magnoliasorter med gula blommor i Nordamerika. Poppelmagnolian (Magnolia acuminata) har gett det gula färgämnet och trädlika växtsättet medan blad och blomning kommer från den vitblommande andra föräldern 'Norman Gould' vars kromosomuppsättning är en artificiellt fördubblad japansk magnolia, (tetraploid).

Magnolia × wieseneri - sommarmagnolia

Den här korsningen av den tropiskt frodiga junimagnolian (Magnolia obovata) och buskmagnolia (M. sieboldii) verkar lovande för finländska förhållanden. Äldre ursprung torde vara känsliga men sorterna 'Aashild Kalleberg' och 'Swede Made' som kommer från Göteborgs botaniska trädgård har härdiga föräldraplantor och kunde vara mycket användbara i sydligaste Finland.

Magnolia × kewensis 'Wada's Memory' - magnolia 'Wada's Memory'

Den snabbtväxande och redan som ung riktblommande magnolian 'Wada's Memory' är namngiven till minne av den kända japanska plantskoleodlaren Koichiro Wada. University of Washington i Seattle erhöll ett parti plantor av Wada i mars 1940. Plantorna växte till sig och visade sig vara typiska japanska magnolior frånsett ett exemplar med avvikande beteende. Detta exemplar växte snabbt till rikliga former och gick i blom redan i unga år.