Larix laricina

Larix laricina - kanadalärk

Kanadalärk eller tamarack är lätt att känna igen på avstånd genom sina späda, krumbuktade krongrenar. Trädet är smäckert och jämfört med andra lärkträd småvuxet. Som un växer den relativt snabbt, men förblir lägre och slankare än tex sibirisk lärk (Larix sibirica). Tamarackens barr är blågröna och pryder landskapet med gula färger innan barrfällningen. Kottarna är små endast aningen större än ärter.