Populus nigra

Populus nigra ’Charkowiensis’ - rysk svartpoppel

Den ryska svartpoppeln är ett av Finlands mest sällsynta träd. Det hämtades till Finland från St. Petersburg för över 100 år sedan för att planteras åtminstone i Helsingfors och Åbo. Nuförtiden känner man veterligen till endast ett levande exemplar i Berghäll i Helsingfors. Den unga plantan som växer i Arboretum Mustila har dragits upp från en stickling som togs från den här ryska svartpoppeln av nerfallna grenar efter stormvindar.