Skip to main content

Populus

Populus × generosa - engelsk poppel

Den engelska poppeln är en korsning mellan virginiapoppel (Populus deltoides) och jättepoppel (Populus trichocarpa). Korsningen utfördes för första gången av botanikern A. Henry år 1914. Syftet var att utveckla kraftigt växande popplar för skogsindustrins användning, men den robusta engelska poppeln har sedermmera använts som parkträd.

Man har odlat kloner av både han- och honplantor. I Finland har man mest odlat honträd, vars honhängen påminner om långa pärlband. Arboretum Mustilas engelska poppel är ett hanträd som inte producerar fröull som vinden sprider omkring.

Den engelska poppelns bladkrona är gles. Kronskottena är kraftiga, grova och kantiga. Trädet utvecklar sparsamt rotskott. Bladskaftet är typiskt jämnrunt och mycket långt, tom 8 cm, och bladen är stora 9x8 cm. Den engelska poppelns blad rasslar också vid minsta lilla vindpust.

 

Populus alba - silverpoppel

Den ståtliga silverpoppeln har grågröna kraftiga grenar. Stammens bark håller sig länge slät och ljust grå, men i barken utvecklas med tiden vackra rombformade mönster. Bladkronan är bred och de undertill vita bladen glimmar när de runda och svagt fingerflikiga bladen prasslar asplikt i vinden. Bladverket ter sig särskilt vackert intill vattendrag när solen reflekteras från vattenytan på bladverkens undersidor.

Den tvåbyggande silverpoppeln, av vilka man mest odlar hanträd, står i så nära släktskap med aspen (P. tremula) att den lika gärna kunde heta silverasp. Den förekommer naturenligt eller har redan för länge sedan acklimatiserats allt från Atlantkusten till långt in i Asien. Den förekommer också på ett smalt område längs den nordafrikanska kusten.

Äldre träd utvecklar rotskott, men problemet löser man lätt med gräsklippare. Man kan begränsa silverpoppelns tillväxt genom att ympa den på en grundstam av asp. Gamla silverpopplar som växer på näringsrika och fuktiga växtplatser hör till de mest storvuxna träden i vårt land. Nuförtiden planteras silverpoppel alldeles för sällan.

 

Syndicate content