Rhododendron 'Eino'

Rhododendron - alprosen 'Eino'

'Eino' är en purpurröd sort av alprosen. Den har korsats i Arboretum Mustila. Som moderplanta har man använt den i arboretet växande hybriden Seidel och som pollinerare den rödblommande 'Dr. H.C. Dresselhuys'. Einos knoppar är uppseendeväckande mörka och de öppnar sig i juni med purpurröda blommor som har en lågande fläck på de övre kronbladen. 'Eino' blir 1,2 meter hög på 10 år varefter tillväxten mest sker på bredden.