Rhododendron 'Irina'

Rhododendron - alprosen 'Irina'

'Irina' valdes ut av den lettiska professorn Rihards Kondratovič bland avkomlingar genom öppen pollinering med catawbarododendron (R. catawbiense) år 1965. Den blommar rikligt i violett i juni. Tillsvidare har man endast begränsade erfarenheter av busken i Finland men man kan anta att den när det gäller växtsätt och härdighet kommer nära catawbarododendron.