Rhododendron 'Laetevirens'

Rhododendron - alprosen 'Laetevirens'

'Laetevirens' är en gammal sort från början av 1900 -talet som kom till Arboretum Mustila i början av seklet. Det är en korsning mellan den amerikanska alprosen R. carolinianum och den europeiska rostalprosen (R. ferrugienum). Sorten har tidigare varit känd under namnet 'Wilsoni', men det har ändrats, eftersom det förekom en annan alpros med samma namn.