Rhododendron luteum

Rhododendron luteum - guldazalea

Guldazalea är en populär trädgårdsväxt med flere fina egenskaper. Blomningen inleds när bladen slår ut och fortsätter i etapper så att blomningstiden blir lång. Blommorna doftar kraftigt och några exemplar i trädgården åstadkommer en exotisk stämning. Gulsazalean är mycket anpassningsbar eftersom den kommer från trakter med mestadels mycket kontinentala klimat , vinterhärdigheten är ofta ganska bra. Dessutom kan den utveckla rotskott vilken sällan förekommer hos arter av släktet Rhododendron.