Salix

Salix alba var. sericea 'Sibirica' - silverpil

De silverpilar som odlas i Finland är sinsemellan enhetliga och av allt att döma av ryskt ursprung. Silverpilen är ett vackert träd med sirligt hängande grenar, vars nektarstinna blommor lockar till sig humlor och bin om våren. Trädet har varit populärt som gårdsträd på grund av sina dekorativa silverfärgade blad. Också den grova stammen med sina längsgående fåror och färgtoner ger ett prydligt intryck. Trädet är särskilt vackert när det åldras och grenspetsarna på de stora sidogrenarna börjar hänga.

Salix × fragilis nothovar. basfordiana - gulpil

Gulpilen hör till gruppen grönpilar som bildats genom att korsa vitpil (S. alba) med pilen (S. euxina). Gulpilen avviker från grönpilarna endast genom sina gultorangefärgade grenar. Färgen är klarast på vårvintern och i unga grenar. Av den här orsaken beskärs trädet tidvis till en torso av storleken 1-2 m från vilken starkt färgade grenskott växer ut. Fritt växande kan trädet utvecklas till ett tom 25 m högt träd med en genomskärning av över 1 meter.

Salix × fragilis - grönpil

Den mångformiga grönpilen är en korsning mellan vitpil (S. alba) och pil (S. euxina) under flere generationer samt genom korsningar bakåt med ursprungsarterna. Träden varierar både till storlek, växtsätt, formen på bladen och årsskottenas färger. I näringsrika och fuktiga växtplatser blir träden stora med yviga kronor som kan påminna resenären om söderns oljeträd.

Salix caprea subsp. caprea - sälg

Sälgen är ett av de mest utbredda träden i Eurasien och trädet förekommer i naturligt tillstånd vid atlantkusten och följer de norra kalla havsvidderna ända till stillahavskusten. Namnet caprea syftar på geten som tidigare matades med sälg som foder (caper=get). Hon- och hanblommorna bildas hos sälgen på egna trädexemplar och tidigt på våren blommar honträden i gula färger längs skogsbrynen. Sälgen utgör vid denna tidpunkt den viktigaste näringskällan för humlor och bin.

Salix × pendulina 'Blanda' - parasollpil

Äkta tårpilar som har uppnått en nästan mytomspunnen position odlas inte hos oss eftersom de är för känsliga för att klara sig i Finlands vinterklimat. Genom korsningar med härdigare sorter kan man åstadkomma bättre möjligheter för övervintring. Underarten 'Blanda' visade sig överraskande nog vara den härdigaste i de försök man gjorde med olika pilsorter på Arboretum Mustila på 2000 -talet. Trädet anses vara en korsning mellan pilen (S. euxina) och tårpilen (S. babylonica).