Sorbaria sorbifolia

Sorbaria sorbifolia - rönnspirea

Rönnspirean är den äldsta och mest förekommande spirean i släktet (Sorbaria) som man odlar i Finland. Rönnspirean är en allmänt förekommande ca 1,5 m hög prydnadsbuske. Den är en lättskött, tacksam buske för bakgrundsplanteringar eller utfyllnad på svårskötta områden och den klarar av kraftig beskärning. Rönnspirean bildar jordstammar med riklig skottutveckling och breder på så sätt ut sig på växtplatsen.