Sorbus americana

Sorbus americana - amerikansk rönn

Amerikanska rönnen härstammar såsom namnet anger från den nordöstra delen av Nordamerika, där dess naturliga växtplatser är fuktiga sluttningar och kärrkanter samt bergsomgivningar. Till sin habitus påminner amerikanska rönnen mycket om vår bekanta, vanliga rönn (S. aucuparia). Den är ofta mindre och buskigare än vår egen rönn. Andra avvikelser är t.ex. ändknopparna, amerikanska rönnen har klibbiga, vanliga rönnen torra.