Sorbus aria

Sorbus aria - vitoxel

När man för första gången ser undersidan av vitoxelns blad glimta i blåsigt väder är det inte alltid man känner igen trädet som en rönn. Trädet representerar ändå ett stort eurasiskt undersläkte till rönnen, vilket av flere trädspecialister gärna sågs som en egen växtsläkt, Aria. Det väsentligaste igenkännighetstecknet för alla 27 arterna är bladens ovala form utan flikar.