Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia - rönn

Den här vännen påträffas litet varstans i vårt land, allt från utskärskobbar till hukande intill bergsklippor ända upp i den lappska fjällvärlden. Rönnen är den art av rönn som går mest norrut på vår jord. Kalevas folk har uppskattat trädet. Det har helgats av våra förfäder och att fälla trädet ansågs medföra olycka. Enligt en undersökning gjord på 1980 -talet visar det sig att det på var fjärde gårdsplan fortfarande växte en rönn.