Viburnum cassinoides

Viburnum cassinoides - olvon

Den här arten av olvon är en mångformad och charmfull buske vars färger förändras flere gånger under växtperioden. Löven spricker ut i glänsande och bronsaktiga färger om våren, fördunklas till glänsande grönt under sommaren, för att senare på hösten övergå först i orangefärgade nyanser och senare i sprakande vinrött.