Vinca

Vinca minor - vintergröna

Den risartade vintergrönan är späd men håller sig stadigt kvar på sin växtplats. Den utgör ett gott val som marktäckare för det skuggigaste ställena i trädgården. I Arboretum Mustila ingår vintergrönan i bassortimentet i Rhododendrondalen. En täckande vegetation uppstår när vintergrönans långa skott längs markytan rotar sig och nya kortare skott börjar växa lodrätt uppåt. De vintergröna bladen är små, styva och motsatta. Vintergrönans blommor utvecklas i bladveckena.