Anemone

Anemone nemorosa f. alba plena - vitsippa

De inhemska vitsipporna blommar i Arboretum Mustila i mängder i början av maj. När de redan vissnat i mitten av maj slår en dubbelbladig form ut i blom i Rhododendrondalen. De matttlika vegetationerna breder ut sig i vårsolens sken. Blomningstiden kan tyckas lång, eftersom den kommer som en fortsättning på den naturliga vitsippan. Den dubbla formen har en längre blomningstid. När pollineringen har genomförts i den enkla blomman startar fröernas utveckling och blomman vissnar snabbt. Ju mer dubbelbladig blomma, desto mindre möjligheter till pollinering.