Skip to main content

Tuijalaakso

Rhododendron viscosum - sen azalea

rhododendron_viscosum_kristiantheqvist.jpg

Sen azalea är en sommargrön, flerformig art av azalea, som i likhet med flertalet släktingar kommer från Nordamerika. Artens naturliga utbredningsområde ligger i östra USA och sträcker sig från delstaten Maine till Texas. De nordligaste ursprungsarterna tycks klara sig också i södra Finland. I naturligt tillstånd växer sen azalea i fuktiga granskogar och intill kärrmarker. I USA kallas den kärrazalea.

Buskarna blir i sina hemtrakter upp till 3 meter höga men betydligt mindre i Finland. Blommorna är trattformade, ljusa och ibland ljusröda. Busken blommar sent, i Finland först i juli, och därför är den ett bra verktyg för att förlänga azaleans blomningstid. Blommorna göms delvis under bladen, men de är i Tujadalen mycket närvarande på grund av sina starka dofter som skiljer sig från dofterna hos övriga azaleor.

 

Rhododendron canadense - vårazalea

rhododendron_canadense_ojussila.jpg

Vårazalea är en liten anspråkslös buske som lämpar sig bra för Finlands klimat som den mest nordliga av alla azaleor. Den växer i Nordamerika och klarar sig tom i de halvarktiska områdena i östra Kanadas barrskogsregioner på Labradorhalvön.

Vårazalean förekommer i synnerhet i de södra delarna av sitt utbredningsområde intill kärr och bäckar. Mera norrut trivs den också i torrare omgivning. Den kan i likhet med getporsen på kärriga områden bilda enhetliga meterhöga snår. Vårazalean blommar på bar kvist före andra azaleor med violetta och mera sällan vita, små men sirliga blommor. Under blomningstiden kan snåren utgöra en överraskande syn i ett för övrigt enformigt nordligt barrskogslandskap.

Vårazalean kunde lämpa sig också i Finland i massplanteringar i fuktiga och tidvis våta växtplatser samt på naturliga områden där de små blommorna bättre passar in än större blommor hos förädlade sorter.

 

Rhododendron smirnowii - vresrododendron

rhododendron_smirnowii_kukinta_jsaarinen.jpg

Vresrododendron kommer från Kaukasus där den växer i bergen på höjder mellan 800 och 2000 meter vid trädgränsen eller ovanför den. Vresrododendron är en av de mest vinterhärdiga vilda arterna av alpros och redan tack vare sina blad en ståtlig prydnadbuske. Nya blad och skott är övertäckta av ett silvervitt ludd. Bladens undersida är som sammet och känns varmt av luddet som stannar kvar år efter år. Luddet är typiskt för flere alprosor i bergen och hjälper till att tillfälligt klara av torra perioder. Blommorna slår ut den andra veckan i juni med stora, ljust violetta eller röda blommor där kronbladens kanter är vågformade.

Vresrododendron anlände till Arboretum Mustila som en av de första alprosorna på 1920 -talet och den har visat sig vara en av de härdigaste och ståtligaste vilda alprosorna i arboretet. Som i naturen är den flerformig också på Arboretum Mustila. Hos en del exemplar är luddet hos bladen vitt, hos andra rödbrunt eller grått. Buskarna med de största blommorna växer i Tujadalen, medan busken med de vackraste formerna hittas vid Terrassen.

I förädlingen av vinterhärdiga alprosor har man redan i över hundra år använt sig av vresrododendron. De mest kända är de i Tyskland korsade Seidelhybriderna. Vresrododendron och Seidelhybrider användes också i Helsingfors universitets förädlingsprogram av vinterhärdiga alprosor. Nya sorter som resultat av förädlingsprogrammet har varit i handeln sedan år 1990. Read more »

Syndicate content