Taxus

Taxus cuspidata - japansk idegran

Till släktet idegran (Taxus) hör åtta arter, som till habitus och egenskaper i hög grad påminner om varandra. Alla är giftiga, långsamtväxande och långlivade barrträd eller buskar. Idegranen är tvåbyggare: hanträden producerar pollen, medan honträden utvecklar röda kottar om hösten, i vilka ett bäraktigt fröhylle eller arillus så gott som helt täcker in fröerna.

Taxus brevifolia - läkeidegran

Läkeidegranen är hemma i stillahavskusten i Nordamerika. Läkeidegranen är ett mycket långsamtväxande litet träd eller buske vars form ofta är oregelbunden. I likhet med andra idegranar är läkeidegranen långlivad och kan uppnå en ålder av 400 år. Med tiden blir trädet ihåligt av röta och att ange den exakta åldern blir omöjligt.

Taxus × media - hybrididegran

Hybrididegranen är en korsning mellan idegran (Taxus baccata) och japansk idegran (Taxus cuspidata). Den i Mellaneuropa populära idegranen visade sig vara frostkänslig i Nordamerika och korsades med den på 1850 -talet i Fjärran östern påträffade härdiga Japanska idegranen av flere plantskolor i USA, Massachusetts i början av 1900 -talet.