Taxus cuspidata

Taxus cuspidata - japansk idegran

Till släktet idegran (Taxus) hör åtta arter, som till habitus och egenskaper i hög grad påminner om varandra. Alla är giftiga, långsamtväxande och långlivade barrträd eller buskar. Idegranen är tvåbyggare: hanträden producerar pollen, medan honträden utvecklar röda kottar om hösten, i vilka ett bäraktigt fröhylle eller arillus så gott som helt täcker in fröerna.