Rhododendron brachycarpum var. tigerstedtii

Rhododendron brachycarpum var. tigerstedtii - mustilarododendron

Mustila Arboretum erhöll år 1931 fröer av svavelrododendron från bergsområdet Pungsan i Nordkorea. Av fröerna utvecklades ändå någonting helt annat. Plantorna visade sig vara en tidigare nästan okänd, robustväxande, storbladig och storblommig koreansk form av fujirododendron (Rhododendron brachycarpum), som år 1970 namngavs som underarten Rhododendron brachycarpum subsp. tigerstedtii. I Finland är den bekant under namnet mustilarododendron efter sin första odlingsplats.