Picea engelmannii

Picea engelmannii - engelmannsgran

Engelmannsgranen är ett mycket karakteristiskt träd för Klippiga bergen i Nordamerika. Den växer på 450-3 700 meters höjd och bildar skogsgränsen tillsammans med bland annat berggranen (Abies lasiocarpa). Lägre ner på bergssluttningarna förekommer den ofta som rena enartsskogar. Dess naturliga växtplatser är mellanbördiga barrskogar. Engelmannsgranen är rätt stor med en tät topp som är endera konisk eller smal och spetsig.