Larix occidentalis

Larix occidentalis - västamerikansk lärk

Den västamerikanska lärken kommer från ett litet område i de västliga delarna av Klippiga bergen i Nordamerika. I Finland begränsas dess trivsel till de allra näringsrikaste och varmaste markerna i södra Finland.

Västamerikansk lärk känns igen på sina kottar vars täckfjäll eller sådor skymtar mellan kottefjällen. Till sitt växtsätt är den smalare än övriga lärkträd och den växer sig stor, tom 40 -50 m hög.