Fraxinus pennsylvanica

Fraxinus pennsylvanica - rödask

Den tvåbyggande rödasken kommer från Nordamerika och är den mest utbredda arten av ask. Också i Finland har den odlats sedan länge och den har visat sig vara mera anpassningsbar och tåligare än vår egna krävande ask (F. excelsior). Den vackert formade rödasken används rätt mycket inom offentligt grönarbete som gatu- och parkträd.