Skip to main content

Fraxinus mandshurica

Fraxinus mandshurica var. mandshurica - manchurisk ask

Den manchuriska asken påminner om den inhemska asken (Faxinus excelsior) men bladen är betydligt större och årsskottena trubbigare alldeles som om den vore målad med en bredare pensel. Föregående års skott eller grenspetsar är trubbiga. Trädet blommar på bar kvist och pollineras av vinden. Trädet är en mångbyggare dvs, det kan vara sambyggande eller ha tvåkönade blommar eller enbart han- eller honblommor eller alla olika varianter i samma träd.

Med sina stora blad påminner trädet också om den nordamerikanska svartasken (F. nigra) och ett antal botaniker anser att träderna är varandras underarter. Den manchuriska asken växer naturenligt i Fjärran Östern i glesa skogsbranter och intill ljusa lundartade flodstränder. Trädet har naturligt anpassat sig till ett kontinentalt klimat, varför vinterhärdigheten är bättre än den hos vår inhemska ask samtidigt som känsligheten för frostskador på våren är dubbelt större. Den manchuriska asken mår bäst av att planteras i frostskyddade områden i de östra delarna av vårt land.

 

Fraxinus mandshurica var. japonica

Fraxinus mandshurica var. japonica är en variant av manchurisk ask och den växer naturenligt på Japans nordliga huvudöar Honshu och Hokkaido samt på Sachalin. På bergskedjornas svala sluttningar söker sig den japanska varianten till fuktiga växtplatser intill kärr och flodstränder medan barrskogen övertar de torrare växtplatserna. Trävirket uppskattas för sitt vackra mönster och träden har också minskat i antal i takt med att avverkningen har ökat.

Det enda yttre kännetecknet genom vilket man kan skilja åt de båda askarna är den hårigare undersidan hos den japanska variantens blad. Som ett maritimt träd torde det klara sig bättre än den manchuriska asken i Finlands nyckfulla klimat. Ändå är tillväxtrytmen hos den japanska varianten mycket tidig för våra förhållanden och trädet klarar sig bäst planterade på växtplatser som behåller sin svalka och fukt i skyddet av andra höga träd. Trädet blommar med med oansenliga blommor tidigt om våren på bar kvist och honträdena pryds av bevingade fröklasar på senhösten.

 

Syndicate content