Fraxinus

Fraxinus mandshurica var. mandshurica - manchurisk ask

Den manchuriska asken påminner om den inhemska asken (Faxinus excelsior) men bladen är betydligt större och årsskottena trubbigare alldeles som om den vore målad med en bredare pensel. Föregående års skott eller grenspetsar är trubbiga. Trädet blommar på bar kvist och pollineras av vinden. Trädet är en mångbyggare dvs, det kan vara sambyggande eller ha tvåkönade blommar eller enbart han- eller honblommor eller alla olika varianter i samma träd.

Fraxinus rhynchophylla

Den här asken växer i näringsrika, fuktiga skogar på bergsluttningar och i floddalar över vidsträckta områden som breder ut sig från västra Kina ända till till Korea och ryska Fjärran Östern. De askar som odlas i Finland har sitt genetiska ursprung i områdets nordöstra hörn, och man kan känna igen två från varandra avvikande former nämligen, var. rhynchophylla, vars småblad är ovala och trubbiga som på de flesta askar, och var. densata, vars småblad är stora och breda, nästan runda och sträva som sandpapper.

Fraxinus pennsylvanica - rödask

Den tvåbyggande rödasken kommer från Nordamerika och är den mest utbredda arten av ask. Också i Finland har den odlats sedan länge och den har visat sig vara mera anpassningsbar och tåligare än vår egna krävande ask (F. excelsior). Den vackert formade rödasken används rätt mycket inom offentligt grönarbete som gatu- och parkträd.

Fraxinus mandshurica var. japonica

Fraxinus mandshurica var. japonica är en variant av manchurisk ask och den växer naturenligt på Japans nordliga huvudöar Honshu och Hokkaido samt på Sachalin. På bergskedjornas svala sluttningar söker sig den japanska varianten till fuktiga växtplatser intill kärr och flodstränder medan barrskogen övertar de torrare växtplatserna. Trävirket uppskattas för sitt vackra mönster och träden har också minskat i antal i takt med att avverkningen har ökat.

Fraxinus excelsior - ask

Asken växer naturligt i Södra Finland och är det mest krävande ädla inhemska lövträdet i fråga om växtplats. Det utvecklas bäst på frodiga och mycket fuktiga sluttningar. Utbredningsområdets nordligaste förekomster är fuktig ödemark med rörligt grundvatten. Lyckad odling finns till zon III, på skyddade platser ännu nordligare, men vill man odla ask som parkträd i Mellersta Finland måste man använda härdigare amerikanska och asiatiska askarter.