Fagus

Fagus sylvatica Atropurpurea-ryhmä - gruppen Atropurpurea

Bokens rödbladiga underarter har fått olika namn och det förekommer en brokig skara principer för att ge dem sina namn. Typisk är att ordet purpurea förekommer i en eller annan form. Man anser att bokens rödbladiga underarter fick sin början av ett träd som växte i Thuringen i Tyskland under 1700 -talet och de första bokarna med röda blad uppenbarade sig för första gången i plantskolekataloger i början av 1800 -talet. De rödbladiga arterna kan också förökas med fröer och det finns variationer i den röda nyanserna.

Fagus sylvatica - bok

I Alppiruusulaakso (Rododendrondalen) på Mustila får man lite känsla av äkta bokskog. I den humusrika jorden i Rododendrondalen och i skydd av det övriga trädbeståndet klarar sig en ståtlig och två mindre bokar bättre än på Etelärinne (Sydsluttningen) där bokarna fryser ner till marken under kalla vintrar.

Fagus grandifolia - amerikansk bok

Den enda bokarten på amerikanska kontinenten växer allmänt på ett vidsträckt område i de östra delarna av Nordamerika och bildar vanligen blandskog bland annat med sockerlönn Acer saccharum och gulbjörk Betula alleghaniensis. Med sin släta stam och täckande lövverk påminner den amerikanska boken om sin europeiska släkting F. sylvatica. Den amerikanska boken har dock längre och större blad och stammen är lite ljusare grå, och den blir inte lika stor som den europeiska.