Skip to main content

Cornus

Cornus canadensis - krypkornell

Cornus canadensis ©KTheqvist

Kornellen är såtillvida ett märkligt släkte att det innehåller både träd, buskar och örtartade växter. Den låga krypkornellen växer i naturligt tillstånd både i Nordamerika och Fjärran Östern. Den avviker från vårt inhemska hönsbär (Cornus suecica) genom sina små gröna, i stället för svarta, blommor skyddade av täckfjäll.

När ett bi vidrör blomman öppnar den sig för bråkdelen av en sekund och skjuter ut sina pollenkorn, tom längre än en meter. Veterligen lyckas ingen annan växt med den bedriften. När blomningen är över mognar de klarröda bären. Bären är ätliga men illasmakande. De har en hög pektinhalt och har används till att få puddingar att stelna.

Krypkornellen är som trädgårdsväxt mera lättodlad än hönsbäret. I Arboretum Mustila blommar det i början av juni i Rhododendrondalen och fungerar därefter som en ypperlig marktäckande växt.

 

Cornus mas - körsbärskornell

cornus_mas_marjaoksa_latvia_jreinikainen.jpg

Körsbärskornellen är en stor buske eller ett litet flerstammigt träd som kommer från södra eller mellersta Europa samt vissa områden i mindre Asien och Kaukasus. Busken är urgammal och användes redan av romarna som nyttoväxt. Den blommar tidigt på våren på bar kvist och de gula blommorna är viktiga för humlor och bin. Av de röda bären som mognar på hösten gör man hälsosamma inläggningar och sylter och av fröerna inne i bäret utvinner man högklassiga oljor. Trävirket är hårt och så tätt att det inte flyter och det har använts i framställningen av verktyg.

Av någon anledning har man inte ens försökt att odla körsbärskornell i Finland också om busken har en hundraårig odlingshistoria i länderna omkring oss. På Arboretum Mustila växer ett enda exemplar i det norra hörnet av Rhododendrondalen. Både denna buske och senare planteringar har klarat sig bra. De är fortfarande småvuxna och som vackrast när de blommar tidigt om våren oftast redan i maj.

Numera utför man i Österrike, Lettland och Polen viktiga förädlingsförsök med körsbärskornell. Härifrån har också Arboretum Mustila fått försöksmaterial. Möjligheterna att utveckla detta till en ny mångsidigt användbar växt för de sydligaste delarna av Finland är beaktansvärda bara man först kan identifiera det för oss bäst lämpade genetiska ursprunget och underarterna.

 

Cornus alternifolia - kranskornell

cornus_alternifolia_kukat_jsaarinen.jpg

Kranskornellen som växer på storra områden i Nordamerikas östra delar är hos oss ett sällan använt mycket vackert buskformigt träd. Dess skönhet kommer bäst till sin rätt när den arkitektoniska kronan i många våningar helt har brett ut sig.

Busken blommar under försommaren med yviga små vita blomklasar. Under sensommaren utvecklas de blåsvarta bären på dekorativa röda blomskaft. De vackert mönstrade bladen får under hösten en violett, orange och gul höstglöd i många nyanser. På vintern betonas de rödbruna grenarnas skupturala uppbyggnad.

Kranskornellen är en växt för skuggiga kärraktiga skogsbryn och stränder. Den trivs inte på karga eller torra platser. I övrigt är det en livskraftig, frisk och anpassningsbar prydnadsväxt. På grund av sin vinterhärdighet och sina mångsidiga användnings- och skönhetsvärden är det av de bästa nya prydnadsträdarterna från Mustilas fröinsamlingsresor till Amerika.

 

Syndicate content