Chamaecyparis pisifera

Chamaecyparis pisifera 'Squarrosa' - ärtcypress 'Squarrosa'

Ärtcypressen är nästan okänd för den stora allmänheten också om den i Finland har odlats sedan början av 1900 -talet. Det här japanska barrträdet är ett omtyckt prydnadsträd i sitt hemland och man har av trädet under århundradenas lopp utvalt otaliga former. En del särformer har precis som underarten 'Squarrosa' juvenila, spetsformade barr. Botaniker i västvärlden lurades till den grad av dessa former att de till en början ansåg trädet tillhöra en egen släkt, Retinospora. Normalt är ärtcypressens barr fjällformiga som hos tujan.

Chamaecyparis pisifera - ärtcypress

Ärtcypressen är en barrträdsart som hör till släktet ädelcypresser (Chamaecyparis) och som i sina hemtrakter i Japan förekommer på råkalla mellansluttningar i bergen. Trädet kan bli 50 m högt. Av släktets arter är ärtcypressen den härdigaste och den har klarat sig bra i södra Finland. Så också på Arboretum Mustila där den planterats sedan 1930 -talet.