Abies nephrolepis

Abies nephrolepis - amurgran

Amurgranen är hemma i nordöstra Asien på områden öster och sydost om Ochotska havet. Sydligast förekommer den splittrat i områden i Koreas bergstrakter. Amurgranen är närbesläktad med pichtagranen (Abies sibirica) och den utgör något av en förenande länk mellan pichtagranen och sachalingranen (A. sachalinensis). I norra Mandjuriet kan man påträffa mellanformen av amurgran och pichtagran (Abies x sibirico-nephrolepis).