Skip to main content

Acer saccharum

Acer saccharum subsp. nigrum - svartlönn

acer_saccharum_nigrum_lehdet_jsaarinen.jpg

Svartlönnen är mycket nära släkt till sockerlönnen, och dessa båda underarter är svåra att skilja från varandra. En mörkare stam och inte lika vasst flikiga tredelade blad nämns som kännetecken. Till sin utbredning förekommer svartlönnen klart sydligare än sockerlönnen men den har ändå klarat sig inom Arboretum Mustila sedan 1992 med fröer från Guelphi i södra Ontario.Svartlönnen anses vara tålig mot både torka, värme och köld i mellanvästern i USA.

I Amerika blir svartlönnen ett tom 40 m högt träd men odlad i Finland förblir den märkbart mindre. Den har i likhet med sockerlönnen vackra höstfärger och saven kan användas till att bereda lönnsirap.

 

Acer saccharum - sockerlönn

acer_saccharum_lehtiruska_jreinikainen.jpg

Den om vår inhemska skogslönn (Acer platanoides) påminnande sockerlönnen växer naturligt i östra Nordamerikas tempererade klimatområden. Det är ett av Kanadas viktigaste lövträd. Sockerlönnen är ett stort långlivat träd. I landskapet märks det bäst då höstfärgerna länge glöder i gult, orange och rött. Trädet har fått sitt namn av sin mycket sockerrika sav som traditionellt har använts för framställning av lönnsirap.

I Finland har sockerlönnen odlats endast i enstaka exemplar närmast i dendrologiska samlingar. På Mustila växer sockerlönnar på otaliga platser som unga grupper eller i skogsdungar. Frön har i stor mängd samlats under Mustilas fröinsamlingsresor i artens nordligaste utbredningsområden i Kanada. Vinterhärdigheten har tillsvidare varit utmärkt, höstglöden imposant och ihållande. Sockerlönnen lider inte, i motsats till den inhemska skogslönnen, av tjärfläckssjuka som förstör bladen.

 

Syndicate content