Acer saccharum

Acer saccharum subsp. nigrum - svartlönn

Svartlönnen är mycket nära släkt till sockerlönnen, och dessa båda underarter är svåra att skilja från varandra. En mörkare stam och inte lika vasst flikiga tredelade blad nämns som kännetecken. Till sin utbredning förekommer svartlönnen klart sydligare än sockerlönnen men den har ändå klarat sig inom Arboretum Mustila sedan 1992 med fröer från Guelphi i södra Ontario.Svartlönnen anses vara tålig mot både torka, värme och köld i mellanvästern i USA.

Acer saccharum - sockerlönn

Den om vår inhemska skogslönn (Acer platanoides) påminnande sockerlönnen växer naturligt i östra Nordamerikas tempererade klimatområden. Det är ett av Kanadas viktigaste lövträd. Sockerlönnen är ett stort långlivat träd. I landskapet märks det bäst då höstfärgerna länge glöder i gult, orange och rött. Trädet har fått sitt namn av sin mycket sockerrika sav som traditionellt har använts för framställning av lönnsirap.