Abies fraseri

Abies fraseri - virginiagran

Virginiagranen förekommer i utspridda bestånd i Appalackerna i de östra delarna av Nordamerika på höjder mellan 1600 och 1800 m. Högst uppe växer den som ren granskog och i de nedre delarna som blandskog oftast tillsammans med rödgranen (Picea rubens). Ett relativt fuktigt, ofta dimbeslöjat klimat är typiskt för området. Träden inom de övre delarna av Appalackernas bergssluttningar utgör relikter från kyligare klimatperioder på samma sätt som koreagranens (Abies koreana) fåtaliga bestånd i södra Koreas bergstrakter.