Tsuga diversifolia - japansk hemlock

Släktet hemlock (Tsuga) har fått sitt vetenskapliga namn av det japanska namnet tsuga. Japansk hemlock är den ena av två japanska arter som förekommer i naturenligt tillstånd på ön Honshu på ca 900-2200 meters höjd på bergsluttningarnas övre del nära skogsgränsen. I goda förhållanden kan den bli upp till 25 meter hög men högre upp på bergsluttningarna antar den ett buskliknande, lägre växtsätt. Toppen är i jämförelse med andra hemlockar förvånande lövträdsmässigt tät och yvig. Barren är starkt silverfärgade undertill och olika långa inbördes, breda och fårade. Under goda fröår fylls grenverket av sirliga fingerspetstora kottar.

Ålderstigna, ståtliga grupper av japansk hemlock växer på flere landskapsmässigt viktiga platser inom Arboretum Mustila. A. F. Tigerstedt införskaffade de första plantorna som sexåriga i St.Petersburg 1906. De nyaste planteringarna är från år 1991 och härstammar från japanska fröer insamlade i Kiso-dalen i prefekturen Nagano. Även om den japanska hemlocken har utvecklats till ståtliga träd inom Arboretum Mustila så är de som maritima växter inte helt härdiga hos oss. Under svårare vintrar kan barren skadas. Under de kalla vintrarna på 1980 -talet dog vuxna träd av frostskador.

 

Ryhmittely
Havupuut
tsuga_diversifolia_yleiskuva_jsaarinen.jpg