Taxus brevifolia - läkeidegran

Läkeidegranen är hemma i stillahavskusten i Nordamerika. Läkeidegranen är ett mycket långsamtväxande litet träd eller buske vars form ofta är oregelbunden. I likhet med andra idegranar är läkeidegranen långlivad och kan uppnå en ålder av 400 år. Med tiden blir trädet ihåligt av röta och att ange den exakta åldern blir omöjligt.

Trädet är sällsynt i Finland och hittas knappast i utbudet hos europeiska plantskolor. På Mustila växer en endaste gammal buske som är låg, knappt högre än en meter, men som klarar sig bra. Den känns lätt igen på sina korta, breda barr.

Ur barken har man utvunnit ämnet paklitaksel (taksol), ett effektivt läkemedel mot cancer, som numera framställs på syntetisk väg för att bespara bestånden av läkeidegran. De nordamerikanska indianerna använde det hårda trävirket bla till harpuner och pilbågar.

 

Ryhmittely
Havupuut