Rodgersia aesculifolia - stor rodgersia

Stor rodgersia är en storvuxen och ståtlig perenn som ingår i familjen bräckor (Saxifragaceae) som kommer från Kina. Den odlas tack vare sina ståtliga sjufingriga blad och den blommar i mitten av sommaren med stora gulvita eller rödvita och doftande blomtofsar. Bladverket går i bronsröda nyanser och kan få en höstfärg i brons.

Som störst blir stor rodgersian ungefär en meter och den sprider sig långsamt om växtplatsen är behaglig och det finns tillräckligt utrymme. Som växtplats borde man välja ut en halvskuggig, fuktig och näringsrik växtplats i trädgården. Också vindskyddade platser som undgår frost är fördelaktiga eftersom de nya skottena fryser lätt under kalla nätter om våren. Växten undviker stillastående vatten som lätt kan ta livet av växten. Under växtperioden tål den våta ställen. Jordmånen får gärna vara svagt sur.

 

Ryhmittely
Perennat
Rodgersia aesculifolia ©Susanna