Prenanthes purpurea - rödsallat

Rödsallaten liknar en späd version av mjölkört (Epilobium angustifolium): stjälken är tunn och nickande och från de ännu tunnare grenarna hänger många korgar med små violettröda blommor. Släktnamnet Prenanthes kan översättas "blommande med ansiktet nedåt". Varje utvecklat frö har en pensel av mjuka hår med vilka frön sprids till nya växtplatser.

I Rhododendrondalen i Mustila märks det även att växten har lätt att sprida sig, denna skogsperenn som trivs i skugga har småningom blivit ett besvärligt ogräs. I motsats till mjölkörten blommar rödsallaten även i skugga bara jordmånen är mullrik. För att förhindra rödsallaten från att sprida sig med frö måste man varje år i arboretet se till att knipa av topparna efter blomningen. Rödsallaten sprider sig även med jordstammar. Eftersom rensning endast stimulerar rotsystemet att breda ut sig, måste växtbestånd på icke önskade ställen bekämpas med bekämpningsmedel.

 

Ryhmittely
Perennat