Pinus koraiensis - koreatall

Med cembratall menas hos oss nästan alltid sibirisk cembratall (P. cembra subsp. sibirica) eller äkta cembratall (P. cembra subsp. cembra). Koreatallen är mycket mera sällsynt än dessa två. De påminner alla om varandra - de tydligaste skillnaderna ses i kottarna.

Koreatallen är ett långlivat och långsamtväxande träd. Ung är den kägelformad, men i takt med stigande ålder breddas toppen. Barren sitter i grupper om fem, och deras smala ventilationsspringor ger trädet blågröna framtoning en ljusare effekt. Kottarna är 10-15 cm långa och kottefjällens spetsar bakåtvända. Fröerna sprids inte från kottarna, utan kottarna faller hela till marken. I praktiken är så inte alltid fallet. Både djur och människor konkurrerar om kottarnas grovskaliga fröer som är nötaktiga och näringsrika. Kottarna samlas in i stor utsträckning och fröhandel är en viktig utkomst i östern.

Det finns varierande uppgifter från sydkusten till Joensuu om koreatallens härdighet i Finland. Det finns exempel på unga träd och kottproducerande träd som har trivits bra men det finns också exempel på motsatsen.

 

Ryhmittely
Havupuut
pinus_koraiensis_siemen_goteborg_jreinikainen.jpg
Location