Picea meyeri

A.F. Tigerstedt nämner arten Picea meyeri i sin bok Barrträd som utgavs 1921. Där räknade han upp de kinesiska granar som saknades i Mustila hemkommun och avslutade meningen med orden; "..av vilka så småningom man kan få en efter annan (till Mustila)". För en del arter har det kanske tagit längre tid än vad statsrådet förmodade; Picea meyeri planterades på Arboretum Mustila först år 1991.

Picea meyeri härstammar från Kinas nordliga provinser och påminner om sichuangranen (P.asperata) och har liksom denna blågrå barr. Picea meyeri är härdig mot svampsjukdomar i motsats till stickgranen (P.pungens) och har under kort tid blivit populär som prydnadsträd i synnerhet i Nordamerikanska områden som är fuktiga på sommaren. I Finland odlas denna art knappast alls. I Arboretum Mustila förekommer de här granarna vid den södra kanten av Rhododendrondalen. De har vuxit verkligen långsamt på sinr karga och torra växtplats men har aldrig lidit av frostskador.

 

Ryhmittely
Havupuut