Picea asperata - sichuangran

Sichuangranen är närbesläktad med granen (Picea abies). Den kommer från västra Kina och är det enda barrträdet därifrån som hittils visat sig härdigt i Finland. Den avviker från granen genom sina gråartade barr och sin rödbruna och skrovliga stam. I övrigt skiljer sichuangranen inte nämnvärt från granen och av insamlade fröer förekommer i stor utsträckning korsningar mellanl gran och sichuangran. I Finland förekommer sichuangranen eller träd som misstänks vara sichuangran i höjd med Uleåborg. Därmed kan dessa träd odlas i största delen av vårt land med fröer av rätt ursprung.

Arboretum Mustilas sichuangranar är av två olika ursprung. Det solitärträd som har klarat sig bäst utgick ur fröer som den kända växtjägaren Ernest Henry Wilson redan 1910 donerade till arboretet. Det som finns kvar av det begränsade beståndet ovanför Sydbranten härrör sig från fröer insamlade av Joseph Rock och planterades på 1930 -talet. De tvinvuxna träden som finns i skogen ger inte rättvisa åt sichuangranen. För att utvecklas till vackra exemplar kräver sichuangranen i likhet med andra sydliga granar i bergstrakter näringsrikt växtunderlag och goda ljusförhållanden.

 

 

Ryhmittely
Havupuut
picea_asperata_latvus_jsaarinen.jpg
Location