Picea abies f. pendula - hänggran

Hänggranen är den mest betydelsefulla särarten av barrträd som påträffats i Finland. Denna speciella form av gran (Picea abies) har ett smalt växtsätt med gracila, långa och hängande grenar. De bästa finska exemplaren ser ut som smala pelare där stammen skyms helt av de hängande grenarnas tättsittande barr.

Naturenligt förekommer hänggranen på ett tiotal ställen samt på endel områden i Eurasien där granen är utbredd. Ett välkänd förekomst av hänggran finns i Sälinkää (Sellinge) i Mäntsälä med sitt bestånd av ca 30 exemplar av vilka några är dikotypa granar, dvs den nedre delen av trädet ser ut som på en vanlig gran medan toppen har hänggranens typiska form.

Hänggranarna är vackrast i grupper och de smala träden ryms bra på mindre tomter. Hänggranen har använts inom skogsnäringen för att öka andelen stammar per ha. Hänggranen förökas vegetativt med sticklingar eller genom inympning på grundstam av gran. Den största samlingen kloner finns i Högfors i privat ägo.

 

Ryhmittely
Havupuut
picea_abies_pendula_yk_haapastensyrja_jreinikainen.jpg