Ormbunksväxter

Ett flertal olika ormbunksväxter trivs i Arboretum Mustila.