Microbiota decussata - kryptuja

Kryptuja är en låg, vek, mångförgrenad barrbuske med lite hängande grentoppar. Barren är små och fjällaktiga, hårt fästa vid grenen som på tujor och en del enar, kottarna är runda och knappt större än knappnålshuvuden.

Kryptujan är den enda arten i Microbiota-släktet som hör till familjen Cupressaceae. Den är hemma från ryska Fjärran Östern där den växer på grusiga branter och platåer ovanför trädgränsen i Sihote Alins bergstrakter, ofta tillammans med dvärgtall Pinus pumila på områden med snölösa kalla vintrar. Barrens kopparbruna vinterfärg är en del av övervintringsstrategin för att klara temperaturer ner till -40 grader. Barren blir åter mörkgröna om våren.

Som trädgårdsväxt är kryptujan relativt ny. Till Finland har den kommit första gången 1973, och dessa första buskar växer ännu på Terrassen i Mustila - eller egentligen en del av dem, några stals nämligen genast. Sedan 1980-talet har kryptujan snabbt blivit vanlig som prydnadsväxt, och inte utan orsak. Det är en vacker, lättskött och mycket vinterhärdig barrväxt som trivs på olika växtplatser. Kryptujan är låg och mycket förgrenad och passar därför utmärkt som täckväxt.

 

Ryhmittely
Havupuut
Microbiota decussata ©Jaakko
Location