Lilium martagon - krollilja

Den högväxande krolliljan kan ha ända upp till femtio turbanlika, prickiga blommor på stjälken. Antalet prickar och blomfärgen kan till och med i samma bestånd variera hos olika individer. Krolliljan doftar nattetid då man kan se svärmare runt den drickande nektar ur blommorna. Krolliljan klarar sig i fullt solsken, men i motsats till de flesta liljor blommar den även i skuggan av träd och passar därför väl i en skogsträdgård. I Mustila stöter man på krolliljor i de ljusa skogsöppningarna på Etelärinne (Sydsluttningen) och i den nordvästra kanten av Terassi (Terrassen) och Alppiruusulaakso (Rhododendrondalen).

Krolliljan växer i vilt tillstånd på ett område som sträcker sig från Västeuropa till Sibirien och Mongoliet, de för oss närmaste vilda förekomsterna finns i Estland. I Finland har krolliljan varit en traditionellt förekommande växt i gamla trädgårdar. Den är långvarig och tuff och sprids även med frön då den trivs. Man kan därför hitta den som en odlingsreminiscens vid gamla ruiner där övriga tecken bosättning redan försvunnit.

 

Ryhmittely
Perennat