Larix kaempferi - japansk lärk

Japansk lärk som härstammar från bergstrakterna av ön Honshu är härdig i Finland ända till växtzon III. På Arboretum Mustila har man odlat japansk lärk sedan början av 1910 -talet och träden har inte skadats ens av de strängaste vintrarna senaste århundrade. På grund av sitt maritima ursprung har den unga japanska lärken däremot varit känslig för höstfrost som också kan störa blomningen genom att skada blomknoppar.

Den blå nyansen hos barren till den japanska lärken avviker tydligt från övriga inom Arboretum Mustila växande lärkträd.

Den japanska lärken förekommer inom Arboretum Mustila vid sydsluttningen intill festplatsen. I kanten av dungen reser sig en ståtlig solitär med bred krona.

 

Ryhmittely
Havupuut
larix_kaempferi_kapy_jreinikainen.jpg
Location