Larix decidua var. polonica - polsk lärk

Polsk lärk som förekommer på höglänta områden i mellersta Polen är en variant av lärkträdet (L. decidua). Trädet anses på grund av kottarnas form av ett antal botaniker vara en rudimentär mellanform av lärkträd och sibirisk lärk.

I den dunge med polska lärkträd som på 1920 -talet planterades i korsningen av vägen till Lepistö växer i dag de resligaste lärkträden inom Arboretum Mustila. Vid sekelskiftet mättes de högsta träden till över 35 m. Med sina grova krökta stammar och hängande grenar är de verkligen sevärda speciellt under våren när de nya barren spricker ut i sina klargröna nyanser. I Finland har polsk lärk har odlats sparsamt. Trädet är fullt härdigt åtminstone i södra Finland, sannolikt också mera norrut.

 

Ryhmittely
Havupuut
larix_decidua_polonica_yleiskuva_jsaarinen.jpg
Location