Fallopia sachalinensis - jätteslide

Till familjen (Polygonaceae) hör växter från åtminstone tio släkten som klarar sig i Finland. Bland dem hittas sädesslaget bovete (Fagopyrum esculentum), ett flertal så kallade ogräs, och som prydnadsväxter använda perenner. Jätteslide, som under en växtperiod kan bli över 3 meter hög, är den största av dem, och man lär ofta känna den med det vetenskapliga namnet Polygonum sachalinense.

Det är allt skäl att noggrant välja ut växtplatsen för jätteslide. Den sprider sig effektivt med jordstammar och det är synnerligen arbetsdrygt att avlägsna ickeönskade vegetationer. Jätteslide är en bra växt där utbredningen kan avgränsas. De ihåliga skaften är som metspön. Skaften blir något grovare än hos den något mindre men populära arten finnslidet (F. japonica), som också sprider sig aggressivt. Ingendera av dem utvecklar fröer i Finland. Den kan också spridas av rotstumpar som har hamnat i komposten eller slängts åt sidan.

I Arboretum Mustila växer jätteslide i den norra ändan av Rhododendrondalen intill ajangranarna, Picea jezoensis. Skuggan i skogen och vägen ser till att utbredningen av den djungelaktiga vegetationen hålls inom rimliga gränser. I den andra ändan av stigen som går från beståndet av jätteslide till Azaleasluttningen, den sk Landshövdingsstigen, växer finnslide, och man kan lätt jämföra de här slidearterna med varandra i arboretet.

 

Ryhmittely
Perennat
rheynotria_sachalinensis.jpg