Ett- och två-åringar

Alla örtartade växter som år efter år växer och blommar är inte mångåriga eller perenner. Ett stort antal ett- och tvåringar frösår sig själv på växtplatsen eller i dess närhet. De kan skjuta upp om våren och blomma lika troget som fleråriga perenner år efter år. Till dessa örtartade växter hör bland andra: