Aster cordifolius - hjärtaster

I Nordamerika finns det många olika naturligt växande astrar. Hjärtastern är allmän i de skogsklädda bergen på östkusten och klarar skugga bättre än många av sina släktingar. I Mustila är hjärtastern planterad på sydsidan av Juhlapaikka (Festplatsen) i skuggan av sockerlönnarna där de trivs alldeles utmärkt. De hjärtformade stora bladen täcker marken som en tät matta, ur vilken de ståtliga blomstänglarna med sina stora, blåa korgblommiga blommor höjer sig under sensommaren.

Astrarnas stora släkte har under de senaste åren blivit föremål för botanikernas uppspjälkning. Till det egentliga släktet Aster räknas numera endast de eurasiska arterna; de amerikanska astrarna är uppdelade i ca tio nya släkten. Det största är Symphyotrichum (ca. 90 arter) till vilket också hjärtastern räknas.

Astrarna är fina höstperenner, som har förädlats till en mer imponerande blomning än hos naturarterna. Urvalet bland naturarterna och de förädlade sorterna är stort, och ur mångfalden borde de sorter väljas som hinner blomma under vår korta sommar och inte är alltför känsliga för sjukdomar.

 

Ryhmittely
Perennat
Location