Asplenium scolopendrium - hjorttunga

Hjorttungan är en ormbunke, som hör till släktet småbräkenväxter (Aspleniaceae). I Finland växer det 5 arter i naturligt tillstånd, men hjorttungan är hemma från Central och Sydeuropa. Hjorttungan har ståtliga, glänsande gröna, smala och vågkantade blad, enligt vars form hjorttungan har fått sitt finska namn.

På en fuktig växtplats med god jord där den trivs kan den långsamt växande hjorttungan bilda praktfulla rosetter. Den växer också i bergsfördjupningar men blir då mindre. Mustilas hjorttungor växer på fuktiga dikeskanter.

Hjorttunga är kanske för många mera bekant som rumsväxt, eftersom den inte så ofta odlas i Finland i trädgården. I det viktorianska England var hjorttungan en populär trädgårdsväxt och det byggdes till och med egna ormbunksrum (fernery). Hjorttungan är en gammal läkeört, det finns uppgifter om den redan från 1400-talet. Det vetenskapliga namnet Asplenium kommer från det grekiska ordet ”utan mjälte”. Extrakt från hjorttunga har också använts för att förhindra tromboser i mjälten eftersom formen hos sporgömmenaansågs påminna om mjälten.

 

Ryhmittely
Perennat